Tag Archives: sarajevo

My Parents (ในภาษาไทย)

พ่อของผมและแม่ของผมตื่นนอนพร้อมกัน พ่อและแม่กินข้าวเช้าด้วยกันเสมอ พ่อและแม่อายุเท่ากัน พ่อและแม่ชื่อคล้ายกัน ชื่อเล่นของพ่อและชื่อเล่นของแม่เหมือนกัน ผมรักพ่อแม่ของผม Share: Twitter Facebook Google+…

My Hometown (ในภาษาไทย)

ผมเกิดสามสิบห้าปีที่แล้ว ผมเกิดที่เมืองซาราเยโว ตอนนั้นซาราเยโวเป็นเมืองของประเทศยูโกสลาเวีย สามสิบสามปีที่แล้วซาราเยโวเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ยี่สิบห้าปีที่แล้วสงครามปะทุและครอบครัวของผมต้องออกจากซาราเยโว ตอนนี้ซาราเยโวเป็นเมืองหลวงของประเทศบอสเนีย ซาราเยโวสวยมากและตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา ทุกเวลาผมดูดอยสุเทพผมคิดถึงซาราเยโว Photo credit: Milutin Tadic Share: Twitter Facebook Google+…