Tag Archives: landmarks

My Hometown (ในภาษาไทย)

ผมเกิดสามสิบห้าปีที่แล้ว ผมเกิดที่เมืองซาราเยโว ตอนนั้นซาราเยโวเป็นเมืองของประเทศยูโกสลาเวีย สามสิบสามปีที่แล้วซาราเยโวเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ยี่สิบห้าปีที่แล้วสงครามปะทุและครอบครัวของผมต้องออกจากซาราเยโว ตอนนี้ซาราเยโวเป็นเมืองหลวงของประเทศบอสเนีย ซาราเยโวสวยมากและตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา ทุกเวลาผมดูดอยสุเทพผมคิดถึงซาราเยโว Photo credit: Milutin Tadic Share: Twitter Facebook Google+…