My Parents (ในภาษาไทย)

พ่อของผมและแม่ของผมตื่นนอนพร้อมกัน

พ่อและแม่กินข้าวเช้าด้วยกันเสมอ

พ่อและแม่อายุเท่ากัน

พ่อและแม่ชื่อคล้ายกัน

ชื่อเล่นของพ่อและชื่อเล่นของแม่เหมือนกัน

ผมรักพ่อแม่ของผม