Qing Yuanliang Wo

Qing yuanliang wo
I just missed you, so so so

Qing yuanliang wo
I was just a stupid boy

Qing yuanliang wo
I was drunk and so alone

Qing yuanliang wo
And you seemed as cold as stone

Qing yuanliang wo
I just tried to touch your soul

Qing yuanliang wo
But I only spoiled it all

Qing yuanliang wo
Can’t believe the words I wrote

Qing yuanliang wo
The words I had never thought

Qing yuanliang wo
Hate myself because I know

Qing yuanliang wo
That you’ll never let it go

Qing yuanliang wo
That I’ve lost my little doe

Qing yuanliang wo
Oh no no, no no no

Please forgive me
Oh my love

01/05/2018

Qing yuanliang wo (请原谅我) – please forgive me

Related:
https://www.youtube.com/watch?v=0kSicAt8bv8