My Hometown (ในภาษาไทย)

ผมเกิดสามสิบห้าปีที่แล้ว

ผมเกิดที่เมืองซาราเยโว

ตอนนั้นซาราเยโวเป็นเมืองของประเทศยูโกสลาเวีย

สามสิบสามปีที่แล้วซาราเยโวเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว

ยี่สิบห้าปีที่แล้วสงครามปะทุและครอบครัวของผมต้องออกจากซาราเยโว

ตอนนี้ซาราเยโวเป็นเมืองหลวงของประเทศบอสเนีย

ซาราเยโวสวยมากและตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา

ทุกเวลาผมดูดอยสุเทพผมคิดถึงซาราเยโว

Photo credit: Milutin Tadic